ZWROT - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań można go zwrócić w ciągu 14 dni.

W tym celu należy wysłać produkt wraz z:

dowodem zakupu
formularzem zwrotu
na nasz adres:

Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków


Towar powinien być kompletny, odesłany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu i nie nosić śladów użytkowania.

Nie przyjmujemy towaru wysłanego za pobraniem.

Prosimy o wcześniejszą informację mailową (cso.stihl@gmail.com) o chęci zwrotu towaru.


WYMIANA

Wymiana towaru odbywa się wg . procedury zwrotu.

Jeżeli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań można go zwrócić w ciągu 14 dni.

Następnie możecie Państwo ponownie kupić ten towar, który będzie lepiej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Prosimy o wcześniejszą informację mailową (cso.stihl@gmail.com) o chęci zwrotu/wymiany towaru.


REKLAMACJE

Reklamacje towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie na adres: Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c., ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej: cso.stihl@gmail.com lub osobiście w naszym sklepie.

W celu oceny niezgodności towaru z umową i rozpoznania reklamacji należy przesłać lub dostarczyć osobiście reklamowany towar na adres:

Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków

Wraz z towarem należy dostarczyć :

dowód zakupu
kartę gwarancyjną
formularz reklamacyjny/ opis niezgodności towaru z umową


Reklamowany towar powinien być czysty i suchy.

Kupujący dostarcza produkt na własny koszt.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od momentu odebrania przesyłki. W przypadku wydłużenia się okresu naprawy, klient otrzyma odpowiednią informację.

Reklamacja nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia produktu i powstałych z tego tytułu wad
Uszkodzeń i wad wynikłych z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, przechowywania lub konserwacji
Uszkodzeń i wad powstałych na skutek napraw, przeróbek lub zmian dokonanych przez Kupującego
Prosimy o wcześniejszą informację mailową (cso.stihl@gmail.com) o chęci reklamacji towaru.