Regulamin sprzedaży dokonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sprzedaż internetowa i telefoniczna)

1. Informacje ogólne
Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 54a posiada numer regon 356771641 nadany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, oraz numer NIP 6772220213 nadany przez Urząd Skarbowy w Krakowie.
Sprzedaż towarów w drodze internetowej dokonywana jest za pośrednictwem stron internetowych o następującym adresie: www.cso-krakow.pl

2. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Sprzedawca - Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 54 a posiada numer regon 356771641 nadany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, oraz numer NIP PL 6772220213 nadany przez Urząd Skarbowy w Krakowie, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.cso-krakow.pl
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3. Zamówienia
1. Na wskazanych w pkt I.2. stronach internetowych Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. prezentuje towary wraz ze wskazaniem ich ceny nabycia, orientacyjnej aktualnej dostępności towarów i orientacyjnego przewidywanego terminu wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez koszyk sklepowy lub telefonicznie. Niezbędnym elementem złożonego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego adresu e-mail lub numeru telefonu, dzięki któremu Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. będzie mogło dokonać potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia nie posiadające numeru telefonu lub adresu e-mail nie będą realizowane. Do konsumentów w zakresie okresu realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku ofert składanych przez Przedsiębiorców zostaje wyłączony przepis art. 661 Kodeksu cywilnego.
3. Na zakupiony towar Sprzedawca wystawia kupującemu paragon fiskalny lub fakturę VAT. Przy zakupie przez Przedsiębiorcę, faktura VAT zostanie wystawiona tylko pod warunkiem podania przez niego pełnych danych firmy wraz z numerem NIP.
4. Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane.
5. Zgodnie z w/w ustawą uprzejmie informujemy, że zobowiązujemy się do ochrony danych adresowych. Administratorem tworzonej w ten sposób bazy jest Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. Każdemu klientowi przysługuje prawo do wglądu do przesłanych danych osobowych oraz ich poprawy lub usunięcia. Złożenie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem przez Kupującego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach dotyczących umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.

4. Zapłata za zamówiony towar.
Zapłata za towar zakupiony w Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. nastąpić może w następujących formach:
Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c., przed dokonaniem wysyłki towaru do Kupującego. Dane potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty na rachunek Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. zostaną przesłane Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail, wraz z podanym możliwym terminem wysyłki towaru. Towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.
Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką lub w formie bezgotówkowej przy odbiorze towaru osobiście w sklepie lub od kuriera.

5. Ceny i warunki dostawy towarów.

Przesyłka kurierska
Dostarczany towar w zależności od jego gabarytów spakowany jest w kartonowe opakowanie lub umieszczony jest na drewnianej palecie. Cena przesyłki jest uzależniona od rodzaju dostawy, wybranej formy płatności oraz łącznej wagi zamówienia. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i klient ponosi jeden koszt dostawy. Zawsze staramy się wybrać wariant przesyłki najkorzystniejszy dla Klienta.

Odbiór osobisty - 0 zł

Przesyłka kurierska, płatność przelewem:
paczka do 5 kg - od 15 zł
paczka do 10 kg - od 20 zł
paczka do 20 kg - od 30 zł

Przesyłka kurierska , płatność za pobraniem:
paczka do 5 kg - od 20 zł
paczka do 10 kg - od 25 zł
paczka do 20 kg - od 35 zł

Po odebraniu towaru prosimy w obecności kuriera o sprawdzenie, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzona zostanie, iż paczka jest uszkodzona lub była otwierana klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki. O fakcie tym prosimy poinformować Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. wysyłając e-mail na adres: cso.stihl@gmail.com lub telefonicznie na numer 12 427 33 05.
Wszystkie przesyłki doręczane są Kupującemu na zasadzie „door to door”. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki, której waga przekracza 10 kg. Do dostarczanego sprzętu dołączona będzie dokładna instrukcja pierwszego samodzielnego zmontowania i uruchomienia sprzętu, wraz z dowodem zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz ewentualna kartą gwarancyjną. Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi 2 do 5 dni roboczych. Standardowo przesyłka kurierska na terenie kraju dociera na miejsce w ciągu 24 godzin od momentu wysłania. Dostawy odbywają się w dni robocze, w godzinach od 9 do 17.
Nie ma możliwości wysyłki urządzeń Stihl oraz Viking. W tym wypadku możliwy jest jedynie odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. , ul. Księcia Józefa 54a, Kraków.
Transport firmowy realizowany przez Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.

Możliwość dostarczenia towaru własnym transportem przez pracowników Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. ustalana jest indywidualnie z klientem. W czasie dostawy, pracownik Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. przeprowadzi niezbędne szkolenie Kupującego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Dostarczany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Dzień, godzina oraz koszt dostawy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależna jest od dostępności towaru oraz miejsca jego dostarczenia. Standardowo termin ten wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
Do dostarczanego towaru dołączony będzie dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT) oraz ewentualna karta gwarancyjna.

Odbiór osobisty
Odbiór osobisty w siedzibie Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez koszyk sklepowy, wybraniu odpowiedniej opcji dostawy i otrzymaniu od nas potwierdzenia o dostępności zamawianego towaru. Klient odbierając towar zostanie przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Odbierany towar będzie zmontowany i przygotowany do pracy. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z odbiorem, za wyjątkiem kosztów samodzielnego dojazdu i transportu.

6. Gwarancja oraz niezgodność towaru z umową.
Warunki gwarancji:
Towar sprzedawany przez Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. posiada gwarancję sprzedającego, producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie całego kraju. Jeśli dostarczony wraz z towarem dokument gwarancji nie stanowi inaczej, w przypadku gdy towar nabywa Konsument okres gwarancji wynosi 24 miesiące, natomiast gdy towar nabywa Przedsiębiorca 12 miesięcy, z jednoczesnym wyłączeniem praw z tytułu rękojmi wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego.
Reklamacje należy składać na piśmie na adres siedziby Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c., e-mailem na adres cso.stihl@gmail.com lub ustnie w siedzibie Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.
Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Konsumentowi przysługują prawa określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

7. Serwis
Zamówiony towar przed jego wysyłką do Kupującego zostanie przez pracownika serwisu Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. sprawdzony pod kątem jego kompletności oraz zgodności ilościowej z zamówieniem. Następnie po zapakowaniu towar zostanie wysłany do Kupującego.
W przypadku gdy gwarancji na towar nie udziela Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c., a jedynie jego producent lub dystrybutor wykaz wszystkich punktów serwisowych na terenie Polski powinien znajdować się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. W przypadku trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych lub konieczności serwisu pogwarancyjnego prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres cso.stihl@gmail.com

8. Odstąpienie od umowy.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Warunkiem dokonania zwrotu ceny towaru jest wysłanie na adres Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. lub e-mailem na adres cso.stihl@gmail.com w ciągu 14 dni od momentu otrzymania dostawy towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz z odstąpieniem od umowy Konsument powinien odesłać towar do Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.
Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta zwrot towaru zawsze odbywa się na jego koszt. Zwroty przysyłane na koszt Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. nie będą odbierane. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, zostanie do Państwa wysłana korekta faktury VAT, którą Konsument ma obowiązek podpisać i odesłać do siedziby Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. . Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
W stosunku do Konsumentów wraz z towarem jest dostarczany wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) r. Adres pod który trzeba dostarczyć oświadczenie: Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. , Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków.

9. Postanowienia końcowe
Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania ze sklepu internetowego Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. lub telefonicznie, w szczególności za błędnie podane dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (omyłka co do wyboru towaru lub jego ilości towaru, błędny adres dostarczenia towaru itp.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c. a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Centrum Sprzętu Ogrodniczego K&K s.c.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2018 r.